Privacy en Voorwaarden

  1. Privacy: uw persoonsgegevens (naam, adresgegevens en e-mail) worden uitsluitend door B&B Achterom gebruikt in relatie tot Uw verblijf op de B&B. Wij verwerken Uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk overeenkomstig de van toepassing zijnde privacywetgeving. Uw gegevens zullen dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden en worden na het verblijf binnen twee maanden verwijderd.
  2. Zakelijke relaties die zich niet houden aan hun betalingsverplichtingen zullen in geval dat er door B&B Achterom incassokosten gemaakt worden direct 15% met een minimum van €250,00 in rekening gebracht worden.
  3. De eigenaar van B&B Achterom houdt zich het recht voor om alleen diegene tot de B&B toe te laten die uit hoofde van een publiekrechtelijke organisatie (gemeente; belastingdienst etc) controle komt uit oefenen. Personen met een controlerende functie uit hoofde van privaatrechtelijke organisaties (zoals Buma/Stemra Videma etc.) worden niet toegelaten.
  4. Toepasselijkheid van eventuele verder aanvullende algemene voorwaarden van derden zoals Buma/Stemra Videma etc. worden nadrukkelijk en expliciet van de hand gewezen.